کنفرانس تجارب صنعت آب و برق

3.jpg

azmoon1-1.gif  با انجام فرآيند جمع ­آوري خلاصه تجارب، انتخاب خلاصه­ هاي برتر، مستندسازي و انتخاب نهايي تجارب، کنفرانس تجارب صنعت آب و برق با ارائه تجربه‌هاي منتخب و تقدير از ارائه ­دهندگان تجارب مذکور برگزار مي ­شود.
        مطابق برنامه‌ريزي انجام شده در صورت تداوم وضعيت فراگيري بيماري کرونا اين کنفرانس به صورت مجازي برگزار خواهد شد.
       زمان­بندي برگزار کنفرانس متعاقباً اعلام مي گردد.