پرسش‌هاي متداول

por1-(1).png

1b.gif  لطفا" جهت مشاهده پاسخ بر روي پرسش مورد نظر كليك نماييد.

پرسش‌هاي متداول

1- آيا بازنشستگان صنعت آب و برق مي‌توانند نسبت به ارسال تجربه‌هاي خود اقدام نمايند.؟
2- آيا سازمان‌ها و افرادي كه داراي تجربه همكاري با صنعت آب و برق هستند، ولي جزو شركت‌هاي وابسته و تابعه آن به شمار نمي‌آيند، مي توانند تجارب خود را ارسال نمايند.؟