اطلاعيه 3
1399/12/25

etalieh2.jpg
 
1b.gif  ضمن تشكر و قدرداني از تمامي افراد حقيقي و حقوقي كه تاكنون نسبت به تكميل و ارسال فرم خلاصه تجربه خود اقدام نموده‌اند، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كه تاكنون حدود 2000  فرم خلاصه تجربه به اين دبيرخانه واصل شده است.
از اين رو پس از گردآوري و بررسي دقيق فرم‌ها بر اساس معيارهاي موردنظر شوراي سياست‌گذاري، طرح‌ها تعيين خواهند شد و مراتب در خصوص چگونگي پذيرش آنها مجددا" از طريق همين سايت اطلاع‌رساني خواهد شد.
با سپاس
Arm-daftar.png
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري