جايزه ملي سخاوتمندي در تسهيم تجارب

3.jpg

 azmoon1-1-(1).gif مستندسازي تجارب يکي از ارکان مهم در مديريت دانش سازماني مي­ باشد. با توجه به اين اهميت لازم است سازوکارهاي تشويقي براي شرکت‌هاي صنعت آب و برق جهت ترويج فرهنگ مستندسازي تجربه‌ها پيش ­بيني شود.
       بر اين اساس جايزه ملي سخاوتمندي در تسهيم تجارب، براي تقدير از شرکت‌ها و مؤسسات پيشگام و پيشرو در مستندسازي تجربه­‌ها تعريف شده است که در کنفرانس تجارب صنعت آب و برق به برگزيدگان اعطا خواهد شد.