طرح مستندسازی تجربه‌های برتر صنعت آب و برق

طرح مستندسازی تجربه‌های برتر صنعت آب و برق (ویژگی‌های تجربه)

تمديد مهلت فرم خلاصه تجربه: 10 اسفند 1399

11-(1).jpg

rainbow_bar-1-(2).gif
تمديد مهلت ارسال فرم خلاصه تجربه:  10 اسفند   1399 new-1-(4).gif
rainbow_bar-1-(1).gif

tamdid2.jpg

Dr-Oliaa-(2).jpg