طرح مستندسازی تجربه‌های برتر صنعت آب و برق

طرح مستندسازی تجربه‌های برتر صنعت آب و برق (ویژگی‌های تجربه)

تمديد مهلت فرم خلاصه تجربه: 10 اسفند 1399

11-(1).jpg

rainbow_bar-1-(2).gif
ezgif-00.gif

1b.gif  ضمن تشكر و قدرداني از تمامي افراد حقيقي و حقوقي كه تاكنون نسبت به تكميل و ارسال فرم خلاصه تجربه خود اقدام نموده‌اند، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كه تاكنون بيش از حدود 2000  فرم خلاصه تجربه ارسال شده به اين دبيرخانه ، گردآوري و دسته‌بندي شده است.
از اين رو پس از  بررسي و ارزيابي دقيق فرم‌ها بر اساس معيارهاي موردنظر توسط كميته‌هاي تخصصي ذي‌ربط،  مراتب در خصوص چگونگي پذيرش آنها مجددا" از طريق همين سايت اطلاع‌رساني خواهد شد.
                                                                                                 با سپاس

rainbow_bar-1-(1).gif